Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm

CHỨC DANH THU NHẬP TÌNH TRẠNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY THI SỐ LƯỢNG TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư (Bảo quản, kiểm tra, phân loại nguyên liệu..) – KS34 38 triệu Dừng tuyển OSAKA Cuối tháng 2 đầu tháng 3 1 (Nam, Nữ)
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ – Nhà Hàng, Chế Biến Thực Phẩm – KS14 48 triệu Dừng tuyển AICHI Đợt 1: trước 6/12/2019 10 (Nam, Nữ)
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ – Chế Biến Thực Phẩm – KSKN17 Từ 39tr - 53tr Dừng tuyển OSAKA Trong tháng 2 2 Nam, 2 Nữ
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ Ngành Chế Biến Thực Phẩm – KS11 50 triệu Dừng tuyển SHIZUOKA Trước 6/12/2019 1 (Nam, Nữ)
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ Ngành Chế Biến Thực Phẩm – KS10 44tr-50tr/tháng Dừng tuyển YAMANASHI - CHUO Trước 6/12/2019 1 (Nam, Nữ)