Kỹ Sư May

CHỨC DANH THU NHẬP TÌNH TRẠNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY THI SỐ LƯỢNG TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI
ĐƠN TD KS NHÂN VIÊN SẢN XUẤT MAY MẶC-FUKUI – TUYỂN ĐẦU VIỆT – KSV338 36 Triệu Dừng tuyển FUKUI-ECHIZENSHI Khi có ứng viên đăng ký 2 Nữ Việt Nam
ĐƠN TD KS NHÂN VIÊN SẢN XUẤT MAY MẶC-FUKUI – TUYỂN ĐẦU VIỆT – KSV337 35 Triệu Dừng tuyển FUKUI-FUKUISHI Khi có ứng viên đăng ký 10 Nam, Nữ Việt Nam
ĐƠN TD KỸ SƯ MAY MẶC TẠI SHIGA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS329 36tr-40tr/tháng Dừng tuyển SHIGA (TP MAIBARASHI) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ MAY (HIROSHIMA) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS243 36 Triệu Dừng tuyển HIROSHIMA (TP HIROSHIMA) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam/Nữ Nhật Bản