Kỹ Sư - Nhân Viên

CHỨC DANH THU NHẬP TÌNH TRẠNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY THI SỐ LƯỢNG TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN – TOÀN NƯỚC NHẬT – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS456 40 triệu Đang tuyển Nhật Bản Khi có ứng viên đăng ký 20 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD QUẢN LÍ NHÀ HÀNG SUKIYAKI TẠI TOKYO (CHIKUCHI) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS455 Từ 49tr - 59tr Đang tuyển TOKYO, NHẬT BẢN Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC QUẢN LÍ KHO TẠI CHIBA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS454 50 triệu Đang tuyển CHIBA Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI VÙNG TOKYTO/KINKI/BÁN ĐẢO IZU – TUYỂN TẠI NHẬT – KS429 40 triệu Đang tuyển Tokyo/ Kinki/ Bán đảo Izu Khi có ứng viên đăng ký 2-3 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI TOCHIGI – TUYỂN TẠI NHẬT – KS428 Từ 44Tr - 55Tr Đang tuyển Tochigi Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN-MIE – TUYỂN TẠI NHẬT – KS427 Từ 38tr - 49tr Đang tuyển MIE Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ SẢN XUẤT TẠI OITA – TUYỂN TẠI NHẬT – KS423 Từ 44tr -58tr Đang tuyển OITA (TP OITA) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN SƠN KIM LOẠI TẠI KYOTO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS422 Từ 66tr - 88tr Đang tuyển KYOTO Khi có ứng viên 10 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS419 58 Triệu Đang tuyển TOKYO Khi có ứng viên đăng ký 1 Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KS KỸ SƯ TẠI FUKUI, FUKUOKA, OITA -TUYỂN TẠI NHẬT, VIỆT NAM – KSNV415 Từ 53tr - 107tr Đang tuyển FUKUI, FUKUOKA, OITA Khi có ứng viên đăng ký 15 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KS SƠN TỰ ĐỘNG TẠI AICHI – TUYỂN ĐẦU VIỆT – KSV411 Từ 35tr - 50tr Đang tuyển AICHI Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam Việt Nam
ĐƠN TD KS BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI SAITAMA (TODA) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS395 66 Triệu Đang tuyển SAITAMA - TODA Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI FUKUI – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS444 Từ 44Tr - 55Tr Dừng tuyển FUKUI Khi có ứng viên đăng ký 2 Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ LÀM CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG TẠI OSAKA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS437 42 triệu Dừng tuyển OSAKA Khi có ứng viên đăng ký 4 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN KỸ SƯ KHÁCH SẠN KAGOSHIMA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS436 40 triệu Dừng tuyển KAGOSHIMA ( QUẬN KUMAGE ) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN KỸ SƯ KHÁCH SẠN TOKYO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS435 56 Triệu Dừng tuyển TOKYO ( QUẬN SHUBUYA) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI KOBE – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS434 46 triệu Dừng tuyển KOBE Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI NARA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS425 Từ 42tr - 50tr Dừng tuyển NARA (TP SAKURAI) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ LÁI MÁY XÂY DỰNG TẠI HYOGO, KOBE – TUYỂN ĐÂU VIỆT – KSV424 46 triệu Dừng tuyển HYOGO (KOBESHI / NISHIKU) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Việt Nam
ĐƠN TD NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG – PHIÊN DỊCH NGÀNH SƠN KIM LOẠI TẠI KYOTO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS421 Từ 35tr -44tr Dừng tuyển KYOTO Khi có ứng viên đăng ký 1 Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH NGÀNH MAY MẶC TẠI HYOGO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS420 40 triệu Dừng tuyển HYOGO Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TOKYO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS418 56 Triệu Dừng tuyển TOKYO Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG -TOÀN NƯỚC NHẬT -TUYỂN TẠI NHẬT – KS416 Từ 44tr - 72tr Dừng tuyển TOÀN QUỐC Khi có ứng viên đăng ký 100 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KS SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ BÊ TÔNG TẠI SHIGA (AICHI) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS397 40 triệu Dừng tuyển SHIGA - AICHI Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN-OKAYAMA – TUYỂN ĐẦU VIỆT – KSV390 Từ 34tr -50tr Dừng tuyển OKAYAMA Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam, Nữ Việt Nam
Đơn tuyển KỸ SƯ TIẾN CỬ – IBARAKI – TUYỂN TẠI VIỆT NAM – KSV383 50 triệu Dừng tuyển IBARAKI-TP.BANDO Khi có ứng viên đăng kí 4 Nam Việt Nam
ĐƠN TD NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC PHIÊN DỊCH SHIEN TẠI TOKYO (SHINJUKU) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS381 Từ 75tr - 118tr Dừng tuyển TOKYO - SHINJUKU Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TẠI TỈNH FUKUOKA (TP KITAKYUSHU) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS380 54 Triệu Dừng tuyển FUKUOKA (TP KITAKYUSHU) Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC QUẢN LÍ NHÀ HÀNG TOÀN QUỐC (THEO NGUYỆN VỌNG) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS379 56 Triệu Dừng tuyển TOÀN QUỐC Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TẠI OSAKA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS378 55 Triệu Dừng tuyển OSAKA(Toyonaka) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH TẠI TOKYO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS375 46 triệu Dừng tuyển TOKYO (ASAKUSA) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI NAGANO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS374 Từ 47tr- 56tr Dừng tuyển TỈNH NAGANO (TP CHINO) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TOKYO (QUẬN MEGURO) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS367 Từ 40tr - 60tr Dừng tuyển TOKYO (QUẬN MEGURO) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI OKINAWA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS365 Từ 38tr - 62tr Dừng tuyển TỈNH OKINAWA (KANIGAMI) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI OSAKA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS364 Từ 40tr - 60tr Dừng tuyển TỈNH OSAKA (NANIWA) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN SÂN BAY TẠI TOKYO (HANEDA) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS363 38 triệu Dừng tuyển SÂN BAY NARITA Khi có ứng viên đăng ký 50 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI KUMAMOTO – TUYỂN 2 ĐẦU NHẬT VIỆT – KSNV362 40 triệu Dừng tuyển TỈNH AMAKUSA( Amakusa ) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI ISHIKAWA(KANAZAWA) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS361 44 triệu Dừng tuyển TỈNH ISHIKAWA(TP KANAZAWA) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI HOKKAIDO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS360 42 triệu Dừng tuyển TỈNH HOKKAIDO(TP SAPPORO) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI KYOTO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS359 44 triệu Dừng tuyển TP KYOTO Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI OSAKA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS358 44 triệu Dừng tuyển TP OSAKA Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI OITA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS357 42 triệu Dừng tuyển TP OITA Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI AICHI – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS356 42 triệu Dừng tuyển HUYỆN AICHI (TỈNH NAGOYA) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH SHIENKIKAN-FUKUOKA – TUYỂN TẠI NHẬT – KS355 50 triệu Dừng tuyển FUKUOKA-KITAKYUSYUSHI-KOKURA Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI OSAKA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS354 Từ 40tr - 49tr Dừng tuyển Thành phố OSAKA(phường Naniwa) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI FUKUOKA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS353 42 triệu Dừng tuyển Thành phố FUKUOKA(phường hataka) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN TẠI KYOTO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS352 Từ 43tr -53tr Dừng tuyển Thành phố KYOTO Khi có ứng viên đăng ký 10 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN LÀM KEM TẠI HOKKAIDO (YUBARI) – TUYỂN 2 ĐẦU NHẬT – VIỆT – KSNV351 36 Triệu Dừng tuyển HOKKAIDO - YUBARI Khi có ứng viên đăng ký 1 Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KS GIA CÔNG CỐT THÉP – HYOGO – TUYỂN TẠI NHẬT- KS350 42 triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KAKOGAWA) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ TẠI SHIGA VÀ FUKUOKA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS348 54 Triệu Dừng tuyển SHIGA, FUKUOKA Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, 1 Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN-OKINAWA – TUYỂN ĐẦU VIỆT – KSV340 35 Triệu Dừng tuyển OKINAWA Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam, Nữ Việt Nam
ĐƠN TD KỸ SƯ ỨNG DỤNG HIỆN TRƯỜNG TẠI TOKYO – TUYỂN TẠI NHẬT – KS339 Từ 48tr -60tr Dừng tuyển TOKYO Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI HIROSHIMA(Quận Asakita) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS327 41tr - 46tr Dừng tuyển HIROSHIMA(Quận Asakita) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN KỸ SƯ THỰC PHÂM – WAKAYAMA – TUYỂN 2 ĐẦU NHẬT VIỆT – KSNV322 42 triệu Dừng tuyển WAKAYAMA-WAKAYAMASHI Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam/Nữ Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KĨ SƯ THỰC PHẨM, PHIÊN DỊCH -TUYỂN 2 ĐẦU NHẬT VIỆT – KSNV321 50 triệu Dừng tuyển IBARAKI (TP Kamisu) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam/Nữ Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD TRỢ LÝ QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH LÀM VIỆC TRÊN TOÀN NƯỚC NHẬT – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS320 52 Triệu Dừng tuyển TOÀN QUỐC Khi có ứng viên đăng ký 10 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ BẢO TRÌ LÀM VIỆC TẠI OSAKA (Takatsuki) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS319 44tr-50tr/tháng Dừng tuyển OSAKA (thành phố Takatsuki) Khi có ứng viên đăng ký 2-3 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ MÁY MÓC LÀM VIỆC TRÊN TOÀN NƯỚC NHẬT – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS316 52tr-84tr/tháng Dừng tuyển TOÀN NƯỚC NHẬT Khi có ứng viên đăng ký 30 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN KINH DOANH AICHI – TUYỂN TẠI NHẬT BẢN – KS310 44 triệu Dừng tuyển Tỉnh Aichi (Nagoya) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam, Nữ Nhật Bản
Đơn tuyển NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH – KUMAMOTO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS294 50 triệu Dừng tuyển KUMAMOTO Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ ĐIỆN TỬ TẠI TOCHIGI – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS278 50 triệu Dừng tuyển TOCHIGI( TP UTSUNOMIYA) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD: KỸ SƯ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG TẠI OKAYAMA- TUYỂN ĐẦU NHẬT VÀ VIỆT – KSNV277 40 triệu Dừng tuyển OKAYAMA( TP OKAYAMA) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam/Nữ Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD: KỸ SƯ KỸ THUẬT SẢN XUẤT TẠI OKAYAMA- TUYỂN ĐẦU NHẬT VÀ VIỆT – KSNV276 40 triệu Dừng tuyển OKAYAMA( TP OKAYAMA) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam/Nữ Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TUYỂN DỤNG DỊCH VỤ GIỚI THIỆU, HỖ TRỢ NHÂN LỰC – KS187 Từ 52tr -72tr Dừng tuyển KANAGAWA ( thành phố Kawasaki ) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam/Nữ Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH KIÊM HỖ TRỢ CÔNG XƯỞNG – KS170 62 Triệu Dừng tuyển OSAKA (TP HIGASHI OSAKA) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam
Đơn Tuyển Dụng Dịch vụ giới thiêu, hỗ trợ nhân lực – KS165 Từ 69tr - 84tr Dừng tuyển TOKYO khi có ứng viên đăng kí 1 Nam/Nữ Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Nhân Viên Phiên Dịch – KS120 51 Triệu Dừng tuyển FUKUSHIMA ( KORIYAMA) Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH – KS143 51 Triệu Dừng tuyển FUKUOKA (thành phố Hakata) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam/Nữ
Đơn Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH KS 114 Từ 38tr - 55tr Dừng tuyển NIIGATA Khi có ứng viên đăng ký 1 Nữ Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Nhân Viên Phiên Dịch – KS134 44 triệu Dừng tuyển TOKYO Khi có ứng viên đăng ký 2 Nữ
Đơn Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH – QUẢN LÝ – KS130 60 Triệu Dừng tuyển HYOGO (Tatsuno, Shinguchokoto) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam/Nữ
Đơn Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH – KS126 44 triệu Dừng tuyển SAITAMA(OKEGAWA, KOUNOSHU) Ngay khi có ứng viên đăng kí 1 Nữ
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư (KỸ SƯ/NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH) – KS88 5tr - 7tr (yên/năm) Dừng tuyển TOKYO Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ
ĐƠN TUYỂN KỸ SƯ SẢN XUẤT BỘ NHỚ BÁN DẪN – LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA (THÀNH PHỐ HIGASHIHIROSHIMA) – TUYỂN TẠI NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM – KSNV433 60 Triệu HIROSHIMA (thành phố Higashihiroshima) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam Nhật Bản, Việt Nam