Kỹ Sư Nông Nghiệp

CHỨC DANH THU NHẬP TÌNH TRẠNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY THI SỐ LƯỢNG TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Nông Nghiệp KS109 41 Triệu Dừng tuyển KAGOSHIMA Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 5 (Nam, Nữ)
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Nông Nghiệp (Vận hành thiết bị) KS110 41 Triệu Dừng tuyển KAGOSHIMA Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 2 Nam
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư Xây Dựng – Nông Nghiệp – KS04 42 triệu Dừng tuyển OSAKA Trước 6/12/2019 2 Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên – Ngành Nông Nghiệp – KS67 50 triệu Dừng tuyển HOKKAIDO Dự kiến trong tháng 12/2020 5 (Nam, Nữ)