Kỹ Sư Thiết Kế

CHỨC DANH THU NHẬP TÌNH TRẠNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY THI SỐ LƯỢNG TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI
ĐƠN TD KS THIẾT KẾ MÁY TẠI IBARAKI – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS452 55 Triệu Đang tuyển IBARAKI Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KS THIẾT KẾ TẠI KANAGAWA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS450 74 Tr Đang tuyển KANAGAWA Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ THIẾT KẾ TẠI KANAGAWA (TP YOKOHAMA) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS438 Từ 48tr - 88tr Đang tuyển KANAGAWA Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS THIẾT KẾ LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH VÙNG KANTO – TUYỂN TẠI NHẬT BẢN – KS345 Từ 40tr - 66tr Dừng tuyển CÁC TỈNH VÙNG KANTO Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS THIẾT KẾ MÁY MÓC LÀM VIỆC Ở AKITA – TUYỂN TẠI NHẬT BẢN – KS343 Từ 40tr - 73tr Dừng tuyển Tỉnh Akita Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS THIẾT KẾ XE THƯƠNG MẠI VÀ MÁY MÓC XÂY DỰNG TẠI SAITAMA – TUYỂN TẠI NHẬT – KS342 Từ 40tr - 88tr Dừng tuyển Saitama Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ THIẾT KẾ BỘ PHẬN TẠI SHIZUOKA – TUYỂN TẠI NHẬT – KS328 Từ 44tr - 114tr Dừng tuyển SHIZUOKA (TP HANAMATSU/ TP KONISHI) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY MÓC TẠI HYOGO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS307 52 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP MITA, MIKI) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TD KS THIẾT KẾ (KOBE) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS255 70 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KOBE) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN (KYOTO) – KS210 Từ 40tr - 60tr Dừng tuyển KYOTO Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ (TOKYO) – KS209 Từ 40tr - 60tr Dừng tuyển TOKYO khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ (KYOTO) – KS206 Từ 41tr - 61tr Dừng tuyển KYOTO Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ (HYOGO) – KS205 Từ 41tr - 61tr Dừng tuyển HYOGO  Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ (HYOGO) – KS203 Từ 41tr - 61tr Dừng tuyển HYOGO khi có ứng viên đăng ký 3 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ( KYOTO) – KS192 Từ 60tr- 68tr Dừng tuyển KYOTO Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ (TOKYO) – KS191 Từ 60tr- 68tr Dừng tuyển TOKYO Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ- KỸ SƯ CHẾ TẠO MÁY – KS189 48 triệu Dừng tuyển TOKYO ( Quận Shinjuku ) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ- KS186 50 triệu Dừng tuyển HYOGO (TATSUNO) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ sư Thiết kế (Kỹ sư CADCAM) – KS171 Từ 64tr - 91tr Dừng tuyển NARA khi có ứng viên đăng ki 3 Nam/Nữ
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ THIẾT KẾ – KS154 Từ 55tr - 77tr Dừng tuyển TỈNH HYOGO (THÀNH PHỐ KOBE) khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ THIẾT KẾ – KS149 Từ 62tr - 80tr Dừng tuyển TỈNH OSAKA (Quận Yodogawa) khi có ứng viên đăng ki 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD NHÂN VIÊN THIẾT KẾ TẠI KANAGAWA-SHIZUOKA-KYOTO-NAGOYA-KUMAMOTO – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS442 Từ 40tr - 66tr KANAGAWA-SHIZUOKA-KYOTO-NAGOYA-KUMAMOTO Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam, Nữ Nhật Bản