Kỹ Sư Xây Dựng

CHỨC DANH THU NHẬP TÌNH TRẠNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY THI SỐ LƯỢNG TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI
ĐƠN KỸ SƯ SƠN CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH TẠI TOKYO – TUYỂN ĐẦU VIỆT – KSV432 50 triệu Đang tuyển TOKYO (SUGINAMI) Trong tháng 11 và tháng 12 4 Nam/Nữ Việt Nam
ĐƠN TD KS CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – KOBE – TUYỂN TẠI NHẬT – KS426 60 Triệu Đang tuyển HYOGO (TP KOBE) Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG -FUKUOKA-TUYỂN 2 ĐẦU NHẬT VIỆT – KSNV300 50 triệu Đang tuyển FUKUOKA. OKINAWA Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI HIROSHIMA – TUYỂN ĐẦU NHẬT VÀ VIỆT – KSNV274 42 triệu Đang tuyển HIROSHIMA ( TP HIROSHIMA) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI OKAYAMA- TUYỂN ĐẦU NHẬT VÀ VIỆT – KSNV273 40 triệu Đang tuyển OKAYAMA ( TP OKAYAMA) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KSNV KỸ SƯ XÂY DỰNG- TUYỂN ĐẦU NHẬT VÀ VIỆT – KSNV271 45 Triệu Đang tuyển TOKYO Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG XÂY DỰNG TỈNH YOKOHAMA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS414 Từ 38tr - 70tr Dừng tuyển YOKOHAMA (SEYA) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI KOCHI (TOSA) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS389 44 triệu Dừng tuyển KOCHI - TOSA Khi có ứng viên đăng ký 4 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG TOÀN NƯỚC NHẬT – TUYỂN TẠI NHẬT – KS387 48 triệu Dừng tuyển TOÀN NƯỚC NHẬT Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI SHIZUOKA-TOKYO-NAGOYA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS372 60 Triệu Dừng tuyển TỈNH SHIZUOKA-KYOTO-NAGOYA Khi có ứng viên đăng ký 3 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI SHIZUOKA – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS371 60 Triệu Dừng tuyển TỈNH SHIZUOKA Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS370 Từ 48tr - 88tr Dừng tuyển TỈNH SHIZUOKA(Kakegawa) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG VÀ KIẾN TRÚC – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS330 50 triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KATO) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG TOÀN NƯỚC NHẬT – TUYỂN 2 ĐẦU NHẬT VIỆT – KSNV305 52tr-84tr/tháng Dừng tuyển TOÀN NƯỚC NHẬT Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG – HYOGO – TUYỂN TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT – KSV288 62 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KASAI) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CƠ KHÍ, XÂY DỰNG (HOKKAIDO) – KSNV286 47 Triệu Dừng tuyển HOKKAIDO Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TUYỂN DỤNG KĨ SƯ XÂY DỰNG (HOKKAIDO) – KSNV285 55 Triệu Dừng tuyển HOKKAIDO (WAKKANAI) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KỸ SƯ CÔNG TRÌNH – HYOGO – TUYỂN TẠI NHẬT VÀ VIỆT NAM – KS280 46 triệu Dừng tuyển HYOGO (TP AKASHI) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD – KỸ SƯ XÂY DỰNG HYOGO (KATO) – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS279 50 triệu Dừng tuyển TP KATO, TỈNH HYOGO 兵庫県加東市 Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD: KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI HOKKAIDO (SAPPORO) – CHỈ TUYỂN ĐẦU VIỆT – KSV275 51 Triệu Dừng tuyển HOKKAIDO ( SAPPORO VÀ CÁC TP LÂN CẬN) 05~06/10/2022 2 Nam Việt Nam
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI HIROSHIMA- TUYỂN ĐẦU NHẬT VÀ VIỆT – KSNV272 34 Triệu Dừng tuyển HIROSHIMA ( TP HIROSHIMA) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KS QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH- TUYỂN TẠI NHẬT – KS269 52 Triệu Dừng tuyển FUKUOKA (QUẬN NISHI) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG GIÀN GIÁO – HYOGO – TUYỂN TẠI NHẬT – KS265 55 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP HIMEJI) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG SƠN CHỐNG THẤM- TUYỂN TẠI NHẬT- KS264 50 triệu Dừng tuyển HYOGO (TP AKASHI) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG GIÀN GIÁO (HYOGO) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS263 59 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KAKOGAWA) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG SƠN CHỐNG THẤM – TUYỂN TẠI NHẬT VÀ VIỆT NAM – KS261 44 triệu Dừng tuyển HYOGO (TP HIMEJI) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI ISHIKAWA HOẶC OSAKA – KS260 44 triệu Dừng tuyển ISHIKAWA (TP KANAZAWA) OSAKA (TP IBARAKI) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG (HYOGO) – TUYỂN TẠI NHẬT VÀ VIỆT NAM – KS251 42 triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KAKOGAWA) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG – TUYỂN ĐẦU NHẬT – KS250 40 triệu Dừng tuyển OKAYAMA ( TP TSUYAMA) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD ĐƠN TD KS XÂY DỰNG (HYOGO) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS249 44 triệu Dừng tuyển HYOGO (TP AMAGASAKI) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG (HYOGO) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS248 57 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KAKOGAWA) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD KS XÂY DỰNG (OSAKA) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS247 46 triệu Dừng tuyển OSAKA (TP OSAKA) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TD – XÂY DỰNG – TUYỂN ĐẦU VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN – KS245 53 Triệu Dừng tuyển CÁC THÀNH PHỐ LỚN TRÊN TOÀN QUỐC Khi có ứng viên đăng kí 6 Nam Nhật Bản, Việt Nam
TD KS XÂY DỰNG THÁO DỠ CÔNG TRÌNH (HYOGO) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS242 60 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP HIMEJI) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (SAITAMA) – TUYỂN TẠI NHẬT – KS238 48 triệu Dừng tuyển Saitama, tỉnh Saitama Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (HIROSHIMA) – KS235 40 triệu Dừng tuyển HIROSHIMA (AKI) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ (AICHI) – KS229 42 triệu Dừng tuyển AICHI ( Thành phố nagoya ) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (KỸ SƯ NHÀ MÁY) – KS228 42 triệu Dừng tuyển Tỉnh Kanagawa (Thành phố Yokohama) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (HIROSHIMA) – KS226 Từ 34tr -48tr Dừng tuyển HIROSHIMA Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG – TUYỂN CẢ VIỆT NAM – KS225 Từ 34tr -50tr Dừng tuyển OITA VÀ CÁC TỈNH KHÁC Khi có ứng viên đăng kí 4 Nam Nhật Bản, Việt Nam
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ (KYOTO) – KS224 Từ 44tr -54tr Dừng tuyển KYOTO ( Thành phố Kyoto ) Khi có ứng viên đăng kí 5 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ (OSAKA, TOKYO, NAGOYA) – KS219 50 triệu Dừng tuyển OSAKA, TOKYO, NAGOYA, TAKAMATSU Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH (SAITAMA, TOKYO) – KS218 60 Triệu Dừng tuyển SAITAMA, TOKYO Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH (OSAKA) – KS217 56 Triệu Dừng tuyển OSAKA (KINKI, TOKAI) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS216 44tr-50tr/tháng Dừng tuyển FUKUOKA ( thành phố Fukuoka ) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS215 44 triệu Dừng tuyển FUKUOKA ( Thành phố Fukuoka ) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam/Nữ
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (OITA) – KS214 Từ 40tr - 58tr Dừng tuyển OITA ( Thành phố Oita ) Khi có ứng viên đăng ký 2 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS213 42 triệu Dừng tuyển SHIGA ( Thành phố Higashioumi ) Khi có ứng viên 2 Nam, Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH (KYOTO) – KS212 Từ 44tr -54tr Dừng tuyển KYOTO ( thành phố Kyoto ) Khi có ứng viên đăng kí 5 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (HYOGO) – KS204 52 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KAKOGAWA) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG (CHIBA) – KS201 Từ 43tr - 50tr Dừng tuyển CHIBA (TP ICHIHARA) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH) – KS190 58 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP KAKOGAWA) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS188 55 Triệu Dừng tuyển HYOGO (TP HIMEJI) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG Kỹ sư xây dựng – KS183 Từ 44tr - 68tr Dừng tuyển FUKUOKA ( thành phố Fukuoka ) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG Kỹ sư xây dựng – KS182 45 Triệu Dừng tuyển HOKAIDO( OBIHIRO) Khi có ứng viên đăng kí 10 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG Kỹ sư quản lý xây dựng – KS181 Từ 44tr - 72tr Dừng tuyển OSAKA - KYOTO - HYOGO Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam/Nữ Nhật Bản
ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH) – KS179 62 Triệu Dừng tuyển AOMORI (TP Goshogawara) Khi có ứng viên đăng ki 2 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ CÔNG TRÌNH – KS175 ( Có tuyển tại Việt Nam) 59 Triệu Dừng tuyển KYOTO (TP MUKO) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản, Việt Nam
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS173 33 Triệu Dừng tuyển AOMORI (thành phố Hachinohe) Dự kiến tháng 11/2021 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng QUẢN LÝ THI CÔNG – KS168 Từ 45tr -48tr Dừng tuyển KANAGAWA (Kawasaki) hoặc CHIBA (Ichikawa) Dự kiến tháng 11/2021 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng QUẢN LÝ THI CÔNG – KS167 Từ 40tr -49tr Dừng tuyển KANAGAWA (Kawasaki) hoặc CHIBA (Ichikawa) Dự kiến tháng 11/2021 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS166 71 Triệu Dừng tuyển SAITAMA( Thành phố Tokorozawa ), TOKYO khi có ứng viên đăng kí 2 Nam/Nữ Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS164 56 Triệu Dừng tuyển TỈNH HYOGO (TP KOBE) khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng CÔNG VIỆC LẮP, THÁO CỐT PHA – KS161 62 Triệu Dừng tuyển TỈNH HYOGO (Thành phố KATO) Khi có ứng viên đăng kí 1 Nam
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – KS160 Từ 43tr - 49tr Dừng tuyển TOKYO hoặc SAITAMA Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – KS157 55 Triệu Dừng tuyển OSAKA,TOKYO, NAGOYA, FUKUOKA, TRUNG QUỐC Phỏng vấn khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG (THI CÔNG CÔNG TRÌNH) – KS156 61 Triệu Dừng tuyển TỈNH HYOGO (Thành Phố HIMEJI) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam Nhật Bản, Việt Nam
Đơn Tuyển Dụng Quản Lý xây dựng – KS153 55 Triệu Dừng tuyển Làm việc tại các chi nhánh của công ty ở: Osaka, Tokyo, Fukuoka, Nagoya, Trung Quốc khi có ứng viên đăng kí 4 Nam/Nữ
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG (QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH) – KS147 Từ 66tr - 77tr Dừng tuyển TỈNH OSAKA (Quận Yodogawa) khi có ứng viên đăng ki 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG (QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH) – KS145 58 Triệu Dừng tuyển HIROSHIMA (Thành phố HIGASHIHIROSHIMA) khi có ứng viên đăng kí 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS144 Từ 40tr - 55tr Dừng tuyển KAGOSHIMA (IZUMI) Khi có ứng viên đăng kí 3 Nam/Nữ Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG (THIẾT KẾ) – KS138 Thỏa thuận Dừng tuyển KHU VỰC KANSAI HOẶC KANTOU Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG (GIÁM SÁT THI CÔNG) – KS137 62 Triệu Dừng tuyển HYOGO (Thành phố KAKOGAWA) Khi có ứng viên đăng ki 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG (Quản Lý Công Trình) – KS132 61 Triệu Dừng tuyển HYOGO (Thành phố AKO) khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng NHÂN VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Sơn Xây Dựng) – KS125 44 triệu Dừng tuyển HIROSHIMA, YAMAGATA, HIKONE, OKAYAMA Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG (Quản lý công trình) – KS124 74 Tr Dừng tuyển OSAKA (Quận NANIWA) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG KS113 40 triệu Dừng tuyển OKAYAMA Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP – KS108 55 Triệu Dừng tuyển KOBE (Quận TARUMI) Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 1 Nữ Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư KỸ SƯ XÂY DỰNG (Quản Lý Công Trình) – KS106 66 Triệu Dừng tuyển TỈNH NARA (Thành Phố KASHIHARA) Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 2 (Nam, Nữ) Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng (Quản lý thi công) – KS99 Từ 44tr - 114tr Dừng tuyển TỈNH NARA(Thành Phố KASHIHARA) Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng (QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH) – KS96 55 Triệu Dừng tuyển TỈNH AOMORI (Thành Phố GOSHOGAWA) Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư (KỸ SƯ XÂY DỰNG – CỐT PHA) – KS90 51 Triệu Dừng tuyển TỈNH HYOGO Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư (KỸ SƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG) – KS89 Từ 44tr - 77tr Dừng tuyển TỈNH AOMORI Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng – KS83 51 Triệu Dừng tuyển KOBE Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 1 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng – KS82 73 Triệu Dừng tuyển OKAYAMA (Ga TAKASHIMA) Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 2 Nam Nhật Bản
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng – KS72 Thỏa thuận Dừng tuyển KANAGAWA (YOKOHAMA) Dự kiến trong tháng 04/2021 1 Nam Nhật Bản
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư Xây Dựng – KS15 38tr - 57tr Dừng tuyển NIGATA Trong tháng 2 2 Nam Nhật Bản
Thông báo đơn tuyển dụng Kỹ Sư Xây Dựng – KS03 36tr-44tr/tháng Dừng tuyển NIIGATA Khi có ứng viên đăng ký 5 Nam Nhật Bản
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư Xây Dựng – Nông Nghiệp – KS04 42 triệu Dừng tuyển OSAKA Trước 6/12/2019 2 Nam
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư – Kỹ Năng Đặc Định ngành Xây Dựng – KS09 43 Triệu Dừng tuyển AICHI Trước 6/12/2019 2 Nam
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư và Kỹ Năng Đặc Định Ngành Xây Dựng – KSKN05 52 Triệu Dừng tuyển AICHI, ICHINOMIYA SHI Trước 6/12/2019 2 Nam
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư: XÂY DỰNG – ĐIỆN – CƠ KHÍ – KS18 42 triệu Dừng tuyển OSAKA Dự kiến trong tháng 2 3 Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng (QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH) – KS95 55 Triệu Dừng tuyển TỈNH HYOUGO (Thành Phố Tamba) Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 2 Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư – Xây Dựng – KS79 350 ~ 385 man (1 năm) Dừng tuyển WAKAYAMA Dự kiến trong tháng 05/2021 5 Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng (Quản Lý Công Trình) KS111 68 Triệu Dừng tuyển TỈNH HYOGO (Quận KAKO) Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký 1 Nam
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư Xây Dựng (Quản lý, Giám sát…) – KS28 Từ 53tr - 107tr Dừng tuyển TOKYO, CHIBA, YOKOHAMA Dự kiến cuối tháng 2 đầu tháng 3 Vài người (Nam, Nữ) Nhật Bản, Việt Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư Điện – Xây Dựng – KS61 Từ 55tr - 93tr Dừng tuyển KANAGAWA Dự kiến trong tháng 10/2020 5 Nam
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG (chuyên CAD) – KS133 Từ 55tr - 60tr Dừng tuyển FUKUOKA (Thành phố MUNAKATA hoặc FUKUOKA) Khi có ứng viên đăng ký 1 Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư (Xây Dựng) – KS58 53 Triệu Dừng tuyển YAMAGUCHI Dự kiến trong tháng 09/2020 (phỏng vấn 2 lần) 1 Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Sư – KS45 40 triệu Dừng tuyển KAGOSHIMA Dự kiến trong tháng 07/2020 2 Nam
Đơn Tuyển Dụng KỸ SƯ XÂY DỰNG – KS176 59 Triệu Dừng tuyển KYOTO (QUẬN FUSHIMI) Khi có ứng viên đăng kí 2 Nam